:
1) INFORMEU LES DADES.
2) CLICK: ACTUALITZAR.

4
--- (€/m2)

ANYS: 2007-2016
Font: Registre del Notariat
PRAL
Subtit