3
(€/m2)

---
 • Màxim (€/m2):
  ---:
 • Mínim (€/m2):
  ---:
 • Diferència (€/m2):
  ---
 • Diferència (%):
  ---
 • Promitg (€/m2):
  ---
 • Nombre superiors al promitg: ---
 • Nombre inferiors al promitg: ---
Font: Registre del Notariat
PRAL
Subtit