6
PERCENTATGE DE PÈRDUA DEL VALOR (%)

ANYS
Font: Registre del Notariat
PRAL
Subtit