2
PERCENTATGE DE PÈRDUA DEL VALOR (€/M2)

ANYS
Font: Registre del Notariat
PRAL
Subtit (€/m2)