1
PREU (€/m2)

ANY 2016: Gener-Juliol
Font: Registre del Notariat
PRAL
Subtit